Terms

Όροι Χρήσης

Με την είσοδο στον παρόντα ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους & τις προϋποθέσεις («όροι»), για αυτό και καλείσθε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Εφόσον δεν αποδέχεστε τους συγκεκριμένους όρους, δεν πρέπει να εισέρχεστε ή να συμβουλεύεστε τον παρόντα ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Η Publicom Burson-Marsteller (“Publicom B-M”) έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς κατά τον χρόνο καταχώρισής τους, εντούτοις ενδέχεται να περιλαμβάνονται ανακρίβειες και περιστασιακά σφάλματα για τα οποία η Publicom B-M απολογείται μεν, αλλά δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει ευθύνη.

H Publicom B-M δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων υπερκειμένου (hypertext) σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή άλλων στοιχείων που χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν τον ιστότοπο. Η Publicom B-M δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις στον παρόντα ιστότοπο και οποιαδήποτε απόφαση με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στους ιστότοπους της Publicom B-M αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

Οι πληροφορίες και οι εικόνες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της © Copyright Publicom B-M. Σας επιτρέπουμε να δημιουργείτε αντίγραφα αυτού του ιστότοπου ως αναγκαία παρεπόμενη πράξη κατά την πρόσβασή σας σε αυτόν. Μπορείτε επίσης να προβείτε σε εκτύπωση για προσωπική σας χρήση ενός τμήματος του ιστότοπου, το μέγεθος του οποίου δικαιολογείται για λόγους ιδιωτικής χρήσης. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε πλαίσιο αυτού του ιστότοπου ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο σε σελίδες πέραν της αρχικής σελίδας χωρίς τη γραπτή ρητή συγκατάθεσή μας. Σημείωση: το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου υπόκειται σε  αυστηρές ρυθμίσεις δικαιωμάτων δημιουργού και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να αντιγράφεται ή να αναπαράγεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα για παράνομους σκοπούς και, συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι δεν θα αποστέλλετε, χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, δημοσιεύετε ή θα επιτρέπετε τη δημοσίευση περιεχομένου με δυσφημιστικό ή άσεμνο χαρακτήρα κατά την έννοια της νομοθεσίας ή το οποίο είναι καταχρηστικό, απρεπές ή παραβιάζει την ιδιωτικότητα ενός ατόμου. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβαίνετε στην αποστολή ανεπιθύμητου προωθητικού ή διαφημιστικού υλικού, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή παρόμοιου υλικού ή μηνυμάτων ανεξαρτήτως όγκου που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του παρόντα ιστότοπου ή την απόλαυση του παρόντα ιστότοπου από άλλους επισκέπτες.

Η Publicom B-M διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να εμπλουτίζει, να τροποποιεί, να αλλάζει, να αναστέλλει ή να διακόπτει μόνιμα το σύνολο ή τμήματα του παρόντα ιστότοπου και να περιορίζει ή να απαγορεύει την πρόσβαση σε αυτόν.

Συμφωνείτε, διά του παρόντος, να αποζημιώνετε τη Publicom B-M για τυχόν δαπάνες, αξιώσεις, ζημίες που προκλήθηκαν ή επιβλήθηκαν στη Publicom B-M ως αποτέλεσμα της κακής χρήσης αυτού του ιστότοπου από εσάς ή της παραβίασης αυτών των όρων, καθώς και να καταβάλετε αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων).

Εάν έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους ή την Πολιτική Απορρήτου της Publicom B-M, η Publicom B-M έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να απαγορεύσει την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο και να αρνηθεί να σας παραχωρήσει περαιτέρω πρόσβαση.

Η χρήση του παρόντα ιστότοπου είναι δωρεάν και η Publicom B-M δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (παρά μόνο σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου λόγω αμέλειάς της ή σε περίπτωση απάτης ή όπως προβλέπεται από τον νόμο) λόγω συμβάσεως, αδικοπραξίας ή κάθε άλλης αιτίας, που προκύπτει σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο. H Publicom B-M δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεση, ειδική, έμμεση ή παρεπόμενη βλάβη, ή κάθε άλλη βλάβη, ανεξαρτήτως είδους και αιτίας που προκύπτει από τη χρήση πληροφοριών που ανακτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τον παρόντα ιστότοπο. Μοναδική αποκατάσταση αποτελεί η διακοπή της χρήσης του παρόντα ιστότοπου.

Αυτοί οι όροι ενδέχεται να τροποποιούνται από τη Publicom B-M σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η χρήση του παρόντα ιστότοπου και οι μεταφορτώσεις από αυτόν, καθώς και η λειτουργία αυτών των όρων & προϋποθέσεων, υπόκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος ή τμήμα των όρων που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους & προϋποθέσεις προσδιοριστεί από κάποια αρμόδια αρχή ως άκυρος, παράνομος ή μη εφαρμόσιμος σε οποιοδήποτε βαθμό, ο συγκεκριμένος όρος θα αποκοπεί από τους υπόλοιπους όρους  οι οποίοι θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Πολιτική Απορρήτου
Η Publicom B-M σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών και χρηστών αυτού του ιστότοπου και θα συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον παραχωρούνται οικειοθελώς σε εμάς στον παρόντα ιστότοπο. Καλείσθε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να στέλνετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τη Publicom B-M  μέσω της ενότητας “Contact Us” του ιστότοπου.

H Publicom Burson-Marsteller, είναι συνδεδεμένη εταιρεία της Burson Cohn &Wolfe στην Ελλάδα, μέλος του Ομίλου Young & Rubicam.

PUBLICOM COMMUNICATIONS ΕΠΕ

Καταστατική έδρα: Λ.Κηφισίας 10-12, Μαρούσι, Αθήνα

ΑΦΜ 095526437, ΔΟΥ Αμαρουσίου.